Leran som faderns traktor vände upp på barndomens åkrar blev ursprunget till Marikas första verk. Nu är det möten, människor, tankar och förnimmelser som utgör råmaterial för skapandet. Hennes två verkstäder ligger på var sida om det natursköna Kinnekulle och här såväl handbygger som drejar hon. Hennes skulpturer har en utsökt och fragil känslighet, medan de generösa bruksföremålen vittnar om en frodig livsvilja och berättarglädje.