INTRYCK

Lisa Hellrups konstnärskap håller alltid fokus på leran som ett material med outtömliga möjligheter och stora begränsningar. Skapandet ses som en utforskning av lerans väsen och verken visar ofta på arbetsprocessen. 


“Skapandeprocessen börjar för mig redan i stunden då jag tar in det som omger mig: människor, händelser, ord och föremål. Det är leran som är filtret för och översättaren av alla intryck. I ett samspel bearbetar leran och jag intrycksmassan: sorterar, namnger, preciserar eller går in på djupet och utforskar tills jag får fatt på hur känslan ska formas.”


I sitt skapande antar Lisa Hellrup grästuveperspektiv och avspeglar den lilla uppmärksamma och känslofyllda människans ståndpunkt samt upplevelse av världen. Stundens lätthet, sorg eller rädsla, sköra minnen, strävan att förstå sin plats i det stora sammanhanget, allt det som förgår och som bygger upp oss människor. Konstnären samspelar med lerans levande egenskaper och experimenterar med att fånga processer och rörelser.


“Känslan förmedlas genom tummen och pekfingrets repetitiva arbete. En stor del av tillfredsställelsen ligger i fingerspetsarnas känslighet. Att få känna leran ändra struktur beroende av hur hårt eller lätt tryck jag ger.” 

 

Hellrups utställningar blir ofta som egna världar – rum där tiden stannat för en stund med all sin känslomässiga laddning. Den präglas av en viss ofärdighet, likt en obesvarad fråga eller en oklar tanke. Ännu ett tecken på var Hellrup vill placera sig – på vägen, inte i målet; i frågan, inte i svaret.

 

Lisa Hellrup är en ny medlem i Kaolin, hon bor och verkar i Leksand. Lisa har tidigare ställt ut i bland annat USA, England och Libanon och detta är hennes första separatutställning på Kaolin.