Cirklar & Ovaler

I Anne Fløche och Barbro Åbergs utställning på Kaolin möts de båda konstnärerna kring det gemensamma intresset för de enkla, geometriska formerna så som cirkeln och ovalen. I bilden, tecknen och i tredimensionella skulpturer utforskar de grundformen och dessa urformers natur. ”Cirkeln – alltings enhet” ”Ovalen – rörelse” 

 

Barbro Åberg är född i Umeå och bosatt i Danmark sedan 1986. Hennes keramiska arbeten för ofta tankarna till koraller och växtligheter där håligheterna blir lika påtagliga som den bärande leran. Hennes verk både andas och svävar som en del i biologin eller i en arkitektonisk konstruktion.
Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design samt Letterstedska Föreningen har stöttat denna utställning.

 

Anne Fløche är verksam i Danmark sedan 1978. Annes arbeten lockar tankarna till fragment i naturen, ristningar och växtlighet. Hon arbetar ofta med råa keramiska ytor och jordiga färger där finstämda detaljer får ge accent till verken.

 

Barbro Åberg har tidigare ställt ut hos Kaolin 2016 och Anne Fløche hade utställning hos oss 2006.