Är du intresserad av att bli medlem i Sveriges enda renodlade keramikkooperativ?
Ett medlemskap inleds alltid med ett års gästmedlemskap varefter man kan söka som ordinarie medlem.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker!

Senaste ansökningsdag är 15 Januari!

 

Medlemskap-Kaolin-info.doc

Ansökningsblankett-Kaolin.pdf