Vill du bli medlem i Sveriges enda renodlade keramikkooperativ?

Ett medlemskap inleds alltid med ett års gästmedlemskap varefter man kan söka som ordinarie medlem.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker!

Senaste ansökningsdag är 15 Januari!

 

Gästmedlem

Medlemskapet i Kaolin inleds med ett år av gästmedlemskap. Man kan därefter söka ordinarie medlemskap genom att meddela sitt intresse till styrelsen som behandlar ansökan.

Serviceavgift (1 125 kr/inkl. moms), provision (35%) och arbetsdagar är desamma vid Gästmedlemskap som vid Ordinarie Medlemskap men som gästmedlem betalar du inte medlemsinsatsen på 4000 kronor. Du har rätt att delta på våra möten med rösträtt, dock utan att kunna inneha en styrelsepost.

 

Ordinarie medlemskap

Ett Ordinarie Medlemskap innebär att du betalar en medlemsinsats på 4000 kronor vid inträdet i föreningen (denna avgift får man ej tillbaka om man lämnar föreningen). Utöver denna engångsavgift tillkommer en serviceavgiften varje månad samt arbetsdagar.

Eftersom Kaolin är ett kooperativ strävar vi efter att dela solidariskt på allt arbete. Ansvarsuppgifter som exempelvis utställnings-, skylt och lokalarbete, styrelsearbete räknas in i arbetsdagarna vilket innebär färre arbetsdagar i butik/ galleriverksamheten.

 

Medlemskapet i Kaolin innefattar:

Ca 12-14 dagar per år. Bland annat försäljningsarbete i butik/galleri (2017)Månadsavgift á 1 125 kr/inkl. moms (2017)Provision på 35 % inkl. moms på all försäljning (2017)

Deltagande i möten ca 3-4 ggr/år (2 på våren, varav ett är årsmötet, i slutet på mars, samt 1-2 möten på hösten)

 • Aktivt engagemang i föreningen
 • Regelbundna leveranser till butiken
 • Deltagande på våra möten med rösträtt
 • Deltagande i Kaolins medlemsutställningar
 • Möjlighet att ha en separatutställning på Kaolin
 • Information och kontaktnät med andra keramiker
 • För att säkerställa ett brett sortiment av konsthantverk av hög kvalitet vill vi att du som söker till föreningen:
 • Är professionellt arbetande
 • Har en fungerande verkstad
 • Klarar av regelbundna leveranser till butiken

 

I ansökan vill vi att du:

 • Skriver en kortfattad redogörelse för din verksamhet där du anger din utbildning och/eller erfarenheter som du vill åberopa samt hur länge du varit verksam.
 • Talar om vad du förväntar dig av ett gästmedlemskap
 • Anger en referens
 • Bifogar bilder på ditt arbete som är representativa för det senaste årets arbete (CD, USB-minne eller mejla.
 • Skicka inte arbetsprover
 • Länk till ev. hemsida
 • Om du vill att vi returnerar ditt bildmaterial är det bra om du bifogar ett frankerat och adresserat kuvert.
 • Ansökning till Kaolin sker 1 gång/år, inlämning senast den 15 januari

Välkommen med din ansökan!

 

Vid fler frågor, vänligen kontakta Kaolins intendent:

KAOLIN

Caroline Södergren

Hornsgatan 50

118 21 Stockholm

Tel 08-644 46 00

info@kaolin.se

www.kaolin.se

Ansökningsblankett-Kaolin.pdf