Med Elisabeth Billander
Måndag 16 sep. kl. 18.30
Osa senast 15 sep. till: info@kaolin.se
Fritt inträde och vin till självkostnadspris