I samband med utställningen håller Lippa Dalén ett Artist Talk
Tisdag den 9 april kl. 18.30
Osa senast den 8 april till: info@kaolin.se
Fritt inträde och vin till självkostnadspris.