Still Life

 

I utställningen ”Still Life” undersöker jag mina keramiska objekt i relation till en presentationsform som kan påminna om detaljhandelns exponering av produkter. Verket som jag ser både som en installation och som en presentation kan läsas som en helhet, men också som ett sätt att exponera enskilda keramiska objekt. Hur förhåller sig betraktaren till detta? Det är jag nyfiken på. Objekten i sig är till största delen icke funktionella objekt, men hänvisar ändå till en bekant form som skulle, om de inte varit som de är, kunna ha burit funktionalitet. Abstrakt men ändå något som påminner om kända vardagliga former för oss.

 

Elisabeth Billander blandar lerans uttryck med andra material och arbetar ofta med delar i en helhet, där kontraster, harmoni, form, färg och skala är viktiga beståndsdelar. Hon arbetar i alla sorters leror, från lergods till stengods och porslin. För henne är görandet viktigast. Att komponera, sätta ihop och placera objekt och material i relation till varandra och i förhållande till rummet. Även besökarens roll är viktig. Det handlar om en ordlös dialog. Mellan henne och materialet, mellan verken och rummet mellan rummet, verken och betraktaren.

 

Elisabeth Billander tog en magisterexamen i keramikkonst från HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, 2010. Sedan dess har hon varit verksam som keramiker och konstnär, varvat med arbete som bildlärare, gästföreläsare, handledare och tekniker på både folkhögskolor och konstnärliga högskoleutbildningar. Hon har erhållit ett flertal stipendier och hennes verk finns representerade på bl. a. Röhsska Museet, Västra Götalandsregionen, Eksjö kommun och Sörmlands Landsting.

 

Artist Talk med Elisabeth Billander
Måndag 16 sep. kl. 18.30
Osa senast 15 sep. till: info@kaolin.se
Fritt inträde och vin till självkostnadspris