De flammiga och varierade ytorna i Emils keramik skapas genom den uråldriga tekniken rökbränning, men föremålen får ändå en helt samtida prägel. Emil är utbildad i USA och hämtar sin inspiration från gatukonst och den amerikanska popkonsten. På gränsen mellan konst och bruksgods skapar han föremål som både förbryllar och överraskar. Hantverksskicklighet och precision kombineras i hans arbeten med de slumpmässiga processer som är en del av det keramiska skapandet.

 

Emil Berild
Fasanvägen 31
141 72 Segeltorp
Tel. 0736-50 81 16
emil.berild@gmail.com


www.emilberild.com
Instagram

UTBILDNING
Lärling Leary Letofsky, San Fransisco
1992 San Mateo College, USA
1992 High School, USA

 

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2006 Projektrummet, Kaolin, Stockholm

 

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2010 Kopp, Kaolin, Stockholm
2009 Burk med lock, Kaolin, Stockholm

 

MEDLEMSKAP
Kaolin
Konsthantverkscentrum