De flammiga och varierade ytorna i Emils keramik skapas genom den uråldriga tekniken rökbränning, men föremålen får ändå en helt samtida prägel. Emil är utbildad i USA och hämtar sin inspiration från gatukonst och den amerikanska popkonsten. På gränsen mellan konst och bruksgods skapar han föremål som både förbryllar och överraskar. Emil är för närvarande vilande medlem i Kaolin men vi ser fram emot att snart få presentera hans arbeten i både butik och utställning.

 

Emil Berild
Fasanvägen 31
141 72 Segeltorp
Tel. 0736-50 81 16
emil.berild@gmail.com


www.emilberild.com
Instagram

UTBILDNING
Lärling Leary Letofsky, San Fransisco
1992 San Mateo College, USA
1992 High School, USA

 

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2006 Projektrummet, Kaolin, Stockholm

 

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2010 Kopp, Kaolin, Stockholm
2009 Burk med lock, Kaolin, Stockholm

 

MEDLEMSKAP
Kaolin
Konsthantverkscentrum