Endeavour II
Arbetet med olika objekt och skulpturer är för Eva Larsson ett sätt att kommentera och undersöka företeelser i både mellanmänskliga förhållanden och samhället i stort. Med kroppsspråk och placeringar laboreras med nyanser och stämningslägen. Små förskjutningar i en gest eller blick kan förändra hur en situation upplevs eller hur individens och gruppens unika egenskaper påverkas i olika sociala kontexter. Verken behandlar ofta ämnen som normer och sociala hierarkier kontra frigörelse och mod.

Till Kaolin har Eva Larsson arbetat med installationen Endeavour II, en grupp skulpturer i rakubränd lera. Tekniken är en gammal japansk bränningsmetod som ger en varierad yta med krackeleringar, färgskiftningar och en ibland metallskimrande lyster. Att släppa kontrollen och acceptera att slumpen och elementen har sitt finger med i spelet är en viktig komponent för Eva Larsson och något som gör arbetsprocessen spännande.

Eva Larsson är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack. Hon finns representerad hos Borås konstmuseum, Hälsinglands museum, Statens Konstråd och ett flertal kommuner och landsting. De senaste åren har Eva Larsson enbart ägnat sig åt skulpturala verk i raku men även i brons och sten och ställt ut i både Sverige och utomlands. Sedan 2001 är hon en av Kaolins medlemmar.

 

Välkomna på vernissage lördagen den 14 april, kl. 11-16