Livets Kärl

I Fredrik Perssons arbeten är livets kärl en metafor för individen. Han bänder i och vrider på de normer och synsätt som omger oss. I Fredriks värld berättar kärlen hur vi formar oss med kunskaper och erfarenheter. I hans utställning utforskar Fredrik hur vi förhåller oss till de vardagliga formerna och objekten och deras relation till kropp och existens.

“Kroppen, det fysiska, bärare av det mentala, tanken, som i sin tur formar vår kropp. Vi är vackra varelser när vi styr mot goda mål, vi kan verka som blästrande sand i vinden, mjukt rundade, hårda och spröda. Den fysiska kroppen står stadigt och skyddar det mentala, det flyktiga.”

“Hur tjock kan en kopps membran/vägg bli för att det ska betraktas och användas som en kopp? Vid vilken godstjocklek blir det ett objekt föreställande en kopp?”

Fredrik har varit medlem i Kaolin sedan 2005. Han har sin utbildning från Konstfack och är verksam både som keramiker och grafiker. I sin ateljé i Örnsberg arbetar Fredrik företrädesvis i oglaserat stengods. De objekt han skapar befinner sig oftast i det flytande gränslandet mellan skulptur och bruksgods.