Den ursprungliga idén till många av Fredriks verk finns i teckningen. Linjen påminner honom om något: en växt, ett djur, ett hus, ett tidigare arbete. Föremålen modelleras eller drejas i stengods och befinner sig ofta i en intresseväckande gränszon mellan bruksföremål och skulptur där abstrakt och föreställande blandas samman. Hans formstarka, ofta oglaserade objekt kan funktionellt sett vara ljusstakar eller skålar men de bär också på en större, mer svårformulerad berättelse.

 

Fredrik Persson
Tel. 073-028 70 30
frepermail@gmail.com


www.fredrikpersson.org
Instagram

UTBILDNING
1996-2001 Konstfack Stockholm: Keramik & Glas
1991-1993 Sörängens Folkhögskola

 

SEPARATUTSTÄLLNINGAR (i urval)
2017 Att se och att bruka, Kaolin Stockholm
2008 Kaolin, Stockholm
2007 Formargruppen, Malmö
2005 Arena, Kaolin Stockholm

 

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR (i urval)
2017 Kaolin Stockholm – Arbeten, Keramiskt center, Höganäs
2016 Fat på fot, Kaolin
2014 Scandinavian Summer IDÉE SHOP Nihonbashi, Tokyo, Japan
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det… Keramiskt Center, Höganäs
2011 Fat på vägg, Kaolin
2010 Kopp, Kaolin
2009 Spira Kaolin,Stockholm
2008 Jubileumsutställning, Kaolin, Stockholm
2006 North meets south Nordiska museet, Stockholm
2005 100 tankar om konsthantverk, Riksutställningar
2005 Centre Culturel Suedois, Paris
2005 North Meets South
2005 Kraft Gula byggningen, Gustavsberg
2001 Kärl/Objekt Konstfack, Magisterexamen
2001 World competition of arts & crafts, Kanazawa, Japan
2000 Byggkeramik Älvsjömässan, Stockholm
2000 Södertörns högskola
1999 Vas med veck Konstfack, Kandidatexamen
1999 Hemkonst Konstfack
1998 Barndomsminne Galleri Konstfack
1998 Ett ton lera Gustavsberg
1998 Orrefors och Rörstrand projekt , Forum för form, Stockholm
1998 Konstfack
1998 Trädgårdstomte Jönköpings läns museum

 

UPPDRAG
1993-1994 Sörängens FSK
Assisterande lärare i Keramikkurser

 

STIPENDIER
2005 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2003 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2001 Estrid Ericsons Stiftelse
2001 Nils Johan Sjöstedts Stiftelse

 

MEDLEMSKAP
Kaolin, Stockholm