2018 gav Kaolin ut “I tingens följe” – en publikation om Kaolins medlemmar och bilder på deras arbeten.