Övergångar

 

Med fokus på material och ett minimalistiskt uttryck följer Jane Holmberg i den danska keramiska
traditionens fotspår. Hon arbetar med unika föremål där materialet spelar en viktig roll för mötet mellan
det kaotiska och kontrollerade som ofta uppstår i hennes verk. Efter att ha arbetat med porslin i
många år började Jane Holmberg att utforska de möjligheter som lergodslerans olika färger erbjuder.
Hon har skapat sin egen färgpalett av en vit, en röd och en svart lera som hon kombinerar på olika
sätt för att skapa nyanser och mönster. När de olika lerorna möts och blandas på drejskivan uppstår
färgskiftningar och marmorerade mönster i ett ständigt föränderligt uttryck. De kaotiska
marmoreringarna innesluts i en stram form. Alla Jane Holmbergs verk är råa och oglaserade, man kan
frestas att kalla hennes arbete dogmatiskt; tre typer av lera, en drejskiva och hennes händer.

 

Burken är central i mitt arbete. Den är ett grundläggande element inom traditionellt keramiskt hantverk
och jag är intresserad av att arbeta med igenkännbara teman på nya sätt. Jag kombinerar mitt
intresse för klassiskt hantverk med inspiration från naturen: solen och skuggorna på himlen, avhuggna
trädstammar med årsringar som berättar om trädets ålder och ett levt liv… ett rått och vackert snitt
som hjälper till att skapa en ram för mina verk.
/ Jane Holmberg

 

Jane Holmberg har gått Keramik och glas-linjen på Designskolan i Kolding och tog sin examen 2001.
2015 fick Jane Holmberg en bronsmedalj av Kunsthåndværkerprisen af 1879 för projektet ”Clay and
Color”. Samma år ställde hon även ut vid Biennalen i Köpenhamn. Vi är stolta och glada att få
presentera Janes konstnärskap för en svensk publik och hälsar henne varmt välkommen till Kaolin.