Kaolins 40-årsjubielum

Keramikgruppen Kaolin startades av ett par nyutexaminerade studenter från Konstfack 1978. Man ville skapa en plats där man kunde sälja sin keramik, men också driva ett galleri för inbjudna keramiker. Det låg i tiden att arbeta kollektivt och ideellt, så det mest naturliga var att starta ett kooperativ där alla bidrog med sin arbetsinsats på olika sätt.

 

Lokalen på Hornsgatspuckeln passade perfekt och där har Kaolin nu huserat i 40 år. Genom åren har Kaolin utvecklat sin verksamhet. Gruppen har vuxit, medlemmar har slutat, nya har kommit till och personal har anställts. Idag drivs kooperativet i allt större utsträckning som ett litet företag. Numera består Kaolin av 26 keramiker spridda över Sverige och tre av dessa hör till de allra första som var med och startade Kaolin

 

Jubileumsutställningen vill lyfta den kooperativa idén och mångfalden inom det keramiska konsthantverket. Alla medlemmar har på olika sätt bidragit till utställningens tillkomst. Man har träffats och ”spånat”, möten har avlöst varandra, tankar och viljor har dragit åt olika håll, arbetsgrupper har skapats… och upplösts. Till utställningen har medlemmarna skapat varsin 40-årspresent till Kaolin, ett stort paket av många små, var och ett med sitt personliga uttryck. Precis som den kooperativa tanken där delarna skapar något större tillsammans.

 

Namnet Kaolin härstammar från kinesiskans Gaolin, den plats i Kina där man under Mingdynastin mest produktiva period för över 500 år sedan fann den rena finkorniga kaolinleran som ingår i både porslin och glasyr.

 

Välkomna på vernissage av Kaolins jubileumsutställning

Utställningen invigs kl. 12.00 av Saša Antić, stylist och creative director

Publikationen Kaolin – I tingens följe med förord av Gunilla Lundahl finns till försäljning

Kaolin bjuder på bubbel och tårta, frågesport med priser

Finissage och dragning av vinnare i Kaolins frågesport, lördag den 18 augusti kl. 18.00

 

Stort tack till
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Estrid Ericsons Stiftelse, Längmanska Kulturfonden och Stockholms Stad som genom generösa bidrag gjort utställning och publikation möjlig.

Öppet: Mån-fre. 11-18, lör.11-16, sön. 12-16 (stängt söndagar i juli)