Byggnader och boningar

 

Hus, boningar.
Det är vad den här utställningen handlar om och ändå inte.

 

Det grundläggande mänskliga i hus och byggnader intresserar och påverkar Kerstin Sarvimäki mycket och gör att hon återkommer till dessa former. För henne handlar det inte alltid om husen i sig utan om former hon finner tilltalande, om hus som symboler och ibland som fragment från sina drömmar. I sina keramiska byggnader välkomnar hon betraktaren att väva in sina egna associationer och låter på så vis sina hus tala för sig själva.

 

”Jag är inte i den positionen att jag kommer att bygga ett eget hus, så mina keramikhus är för mig ett alldeles underbart sätt att kanalisera den lusten på. Sen kan det hända att husen också uttrycker något annat. Betraktaren får själv avgöra”

Kerstin Sarvimäki

 

Med en utbildning på HDK och som en av grundarna av Sintra i Göteborg har Kerstin en lång bakgrund som keramiker. Hon arbetar både med bruksgods och med kavlade och byggda former, då ofta i oglaserat svart stengods med infärgade engober. Hennes verk finns representerade på bland annat Röhsska museet och Alingsås museum.

Kerstin är bosatt i Göteborg och har sin verkstad i ateljéområdet Konstepedemin.