Svart vatten

Lisbeth är medlem i Kaolin sedan slutet av nittiotalet. Hon har under många år arbetat med rakubränning i både bruksföremål och i skulpturala objekt och många känner väl till hennes formsäkra burkar med lock i färgstarka rakuglasyrer. I utställningen “Svart vatten” har Lisbeth arbetat skulpturalt med tankarna och tonerna från de Halländska skogarnas alla vattendrag. De små osynliga har tagit form ovan vattenytan.

Jag bor på en plats där allt är uppbyggt kring vattnet. Här finns ett sammanlänkat system av dammar, kanaler och timmerrännor. De används inte längre men resterna finns kvar och gör att vattnet forsar fram på vissa ställen och flyter stilla på andra. Det gör också att vart man än går så hör man ljudet av vatten. Det porlar, sipprar och forsar från olika håll.

Det är i denna miljö den här utställningen blivit till i tankarna. Det finns platser jag alltid återvänder till, en slags kraftstationer för inspirationen. Otaliga gånger har jag vandrat längs med kanalen. Granskogen, dimslöjorna och den svarta vattenytan väcker min fantasi. Det kryllar av liv under ytan. De former jag byggt upp och sedan rakubränt är inspirerade av de små varelser jag sett i mikroskopet men också av mina egna fantasier om livet under ytan.