Tillfälligheter
15.9 – 3.10 2018

 

Under hela sitt yrkesverksamma liv har Mats Svensson varit starkt påverkad av det japanska formspråket och dess förhållande till natur och asymmetri. De former han ofta återvänder till är enkla oregelbundna skålar för olika ändamål. I arbetsprocessen söker han någon form av balans mellan det kontrollade och det oförutsedda för att låta sig överraskas av hur tillfälligheterna spelar in och påverkar slutresultatet.

 

Mats Svensson arbetar med bruksgods och vill att hans keramik ska kunna brukas. Han drejar och använder sig av tryckformar i gips. Glasyrerna består till största delen av leror, aska och fältspat. Allt bränns i syrefattig atmosfär till ca 1280 grader i elektrisk eller vedeldad ugn.

 

Mats Svensson är mer eller mindre synonym med Leksands Folkhögskola. Parallellt med egen verksamhet som keramiker har han även varit lärare och ansvarig för skolans konsthantverksutbildningar och är numera Senior Adviser på skolan. Otaliga keramiker och studenter har genom åren mött honom på kurser och workshops och inte minst på alla de resor till keramikens ”huvudstad”, Jingdezhen i Kina, som han anordnat.

 

Välkomna på vernissage lördagen den 15 september, kl. 11-16
I samband med utställningen håller Mats Svensson en öppen föreläsning.
Tisdagen den 2 okt. kl. 18.30
Osa senast den 1 okt. till: info@kaolin.se (begränsat antal platser)
Vin till självkostnadspris.