Regelverk

Charlotta Bellander, Charlotta Klingström och Josefine Fina Holmqvist

Distortion Linjeverk Utsnitt Hyperrymd Regelverk Regelbrott Regelrätt Rättskaffens skafferi Byråkratisk terräng Gränsmarker mellan landskap och kontor Byråkratiska metoder Regler Begränsade ramar Registrera Värdera störningar Spara det oansenliga Från urval till iscensättningar Mjukt mot hårt Spår som länkas samman Dubbla skalor Kontroll Intuition Rymd och ytor Byggstenar Ordlösa fragment och detaljer

Associationerna från själva ordet regelverk var en av utgångspunkterna när Charlotta Bellander, Josefine Fina Holmqvist och Charlotta Klingström påbörjade sitt gemensamma projekt. En utmaning blev att jämka samman deras respektive teman.
Själva materialet, leran, har de gemensamt, i övrigt skiljer sig deras uttryck åt. Tiden, samtiden och omvärldens påverkan blev till ytterligare en utgångspunkt som slutligen resulterade i denna utställning.

Charlotta Bellander arbetar i porslin och använder tegellerans limmande egenskaper när hon bygger samman vissa objekt. Hennes arbeten utgår från idéer och projekt och ändrar ofta karaktär, från runda böljande former till abstrakta objekt, ibland med målade plana ytor. Josefine Fina Holmqvists arbeten kännetecknas av installationer inom det skulpturala området, ofta i väggbaserade verk som stora kakel i porslin, tillverkade i Jingdezhen i Kina. Hon strävar sällan mot perfektion utan rör sig mer mot det idébaserade uttrycket.Charlotta Klingströms skulpturala objekt präglas av poetiska funderingar. Med lågmäld humor berättar hennes objekt om människans existentiella vardag i det lilla och i det stora. Hennes formspråk förmedlar en saklighet och ett accepterande av människans brister och tillkortakommanden.

Alla tre är verksamma i Göteborg och utbildade på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk samt Konstfack. De har vid olika tillfällen haft separatutställningar på Kaolin.

 

Välkomna på vernissage lördagen den 5 maj, kl. 11-16