Shino & Salt
6.10 – 24.10 2018

 

Sedan 1979 har Steven Jones arbetat som keramiker med vedbränning och saltglasering som sina specialiteter. Det som har lockat honom i så många år med dessa bränningsförfaranden är det råa uttrycket som uppstår. Även om en förkärlek till japansk estetik är ganska uppenbar i hans formspråk och dekorering, så hålls uttrycket kvar i en västerländsk tradition genom saltglaseringen.

 

Till sin utställning på Kaolin har Steven Jones kombinerat shinoglasyrer och saltglasering. Shino är den första vita glasyr som började användas i Japan omkring 1570. Den är precis som saltglasyrer känslig för fluktuationer i ugnsatmosfären och utvecklas bäst i vedeldning.

 

Steven Jones är född i Ohio i USA men sedan över trettio år verksam utanför Karlstad i Värmland. Han studerade vid École des Beaux Arts de Nimes i Frankrike på 1970-talet och har sedan dess deltagit i en mängd utställningar, såväl i Sverige som internationellt. Han finns representerad hos Statens Konstråd, Värmlands Museum, Höganäs Museum och hösten 2018 erhöll han Värmlands Landstings Frödings stipendium. Under många år var Steven Jones medlem i Kaolin och har haft ett flertal utställningar i galleriet, så det är med stor glädje vi hälsar honom välkommen tillbaka.

 

Välkomna på vernissage lördagen den 6 oktober, kl. 11-16