Händer – Hender

Över generations- och nationsgränser förenas Svein Narum och Joel Stuart-Beck i ett passionerat arbete med drejat och vedbränt bruksgods. Samarbetet påbörjades för några år sedan och snart utvecklades relationen mellan mästare och lärling till vänskap och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. De egna händerna är deras främsta verktyg i mötet med den mjuka och tänjbara leran på drejskivan. Den skandinaviska lergodstraditionen förenas i deras arbeten med influenser från den rika keramikhistorien i Kina, Korea och Japan. Resultaten blir både utpräglat individuella och samtidigt allmängiltigt tidlösa. Deras hantverksmässigt framställda bruksföremål bär en historia om sin tillblivelse och inbjuder till en berikande dialog med en intresserad användare.

 

Svein Narum examinerades vid Bergens Kunsthåndverksskole 1984 och erövrade snart en framskjuten plats i det norska keramikfältet med sitt flödigt dekorerade lergods. Han har undervisat vid Chungnam National University i Sydkorea, Glas och Keramikskolen på Bornholm och Kunsthåndverksskolen i Bergen. Svein Narum är nu internationellt erkänd och finns representerad vid museer såväl i Norden som i Tyskland och Ryssland. Sedan ett par år tillbaka är han nu verksam i Arvika.

 

Den inspirerande miljön runt Arvika, där keramik haft en framträdande roll sedan länge, är också platsen för Joel Stuart-Becks verkstad och hem. Som tredje generationens keramiker bär han nu vidare och förnyar traditionen och har de senaste åren blivit alltmer erkänd för sitt hängivna arbete med vedbränt stengods. Joel Stuart-Beck tog en kandidatexamen i keramikkonst på HDK i Göteborg 2013 och har sedan dess byggt upp sin egen verkstad och ugnspark i Arvika samt haft en rad separatutställningar.
Det är med stor glädje som Kaolin nu hälsar Svein Narum välkommen tillbaka samtidigt som vi välkomnar Joel Stuart-Beck, en ny talangfull vedbrännare.

Foto: Friederike Zeit Narum

 

Välkomna på vernissage lördagen den 25 augusti, kl. 11-16