Tove Tengå
Mönster av öden
3 februari – 21 februari

Det här arbetet är en uppskattning till livets föränderliga natur, till det oväntade och imperfekta, och en reflektion över kreativitetens kraft – ett spel mellan idé och form, mellan öde och fri vilja. I varje upprepning och variation av mönster finns det en subtil förändring, en reflektion över det ofullständiga och unika i varje skapelse.

I det osymmetriska upprepandet av cirklar finner jag ett lugn. Varje cirkel representerar en unik händelse i tiden, en egen historia, och tillsammans väver de en berättelse om tillväxt och förändring. Linjerna bär en dubbeltydighet; de är både vägen som vi följer och historien vi skriver. Är de förutbestämda av ödet eller handlar de om val vi själva format?

Tove har en kandidatexamen från Konstfack och är medlem i Kaolin sedan 2016. Genom sina verk strävar hon efter att förmedla ett budskap om inre lugn och acceptans av livets oförutsägbarheter. Hennes konstverk bjuder in betraktaren att reflektera över förändring, anpassning och personlig utveckling. Tove är mest känd för sina skulpturer The Knot och The Line. Här visar hon för första gången ett nytt spår i hennes arbete med nya tekniker och tankar. 

Utställningen pågår tom 21 februari