Ryozo Miki

FÅGEL FISK & JAG
17.9 – 5.10 2022

Vernissage lördagen den 17 september  kl 11-16.
Kl 13.00 samtalar författaren Petter Eklund med Ryozo Miki.

På initiativ av Love Jönsson museichef och skribent Petter Eklund visar Kaolin keramiker Ryozo Miki i en sällsynt utställning.

Ryozo Miki – en japansk keramiker i Skandinavien

Keramikern Ryozo Miki föddes och växte upp i Japan där han fick en traditionell skolning som lärling till en mästare i Kyoto i början av 1960-talet. Sedan sökte han sig till Sverige, lockad av det han uppfattade som ett öppnare och mer experimentellt klimat inom konsten och konsthantverket. Efter några år etablerade han egen verkstad, först i Danmark och senare i Sverige. Tidigt i sin karriär uppmärksammades han genom stora utställningar på Kunstindustrimuseet i Köpenhamn (idag Designmuseum Danmark) och Röhsska museet i Göteborg.

Opåverkad av trender har Ryozo Miki under decennier skapat en självständig keramik som spänner från de enkla bruksföremålen till monumentala urnor, fat, skulpturer och reliefer. Typiskt för hans arbete är de spänstiga, dynamiska formerna och de ristade, skurna eller målade dekorerna. Det är en på många sätt generös keramik, som samtidigt låter ana ett slags stränghet eller behärskning – Ryozo Miki sätter spontaniteten högt men har också förmågan att stoppa handens arbete innan form eller dekor riskerar att bli överarbetad.

Den svenska konsthantverks- och designvärldens intresse för Japan länge varit starkt, men paradoxalt nog har de fåtal utövare med japansk bakgrund som sökt sig till Sverige ibland kommit att hamna i skymundan i sitt nya hemland. Ryozo Mikis verksamhet i Sverige och Danmark sedan 1960-talet har resulterat i ett spännande keramiskt livsverk, originellt och personligt, genomsyrat av en speciell blandning av hård arbetsdisciplin och estetisk lekfullhet. Vi är många som hoppas att utställningen på Kaolin – hans första någonsin i huvudstaden – ska göra Ryozo Mikis arbete känt och uppskattat hos en stor publik.

Love Jönsson
Museichef
Rian designmuseum, Falkenberg

VÄLKOMMEN ÖNSKAR KAOLIN!