Hiroshi Taruta

  

The light and space

Vernissage lördag den 6 maj kl. 11-16

Konstnärssamtal kl. 16 med Hiroshi Taruta

Tolk: Moe Kieda


Det klara vita porslinet, den ljusblå glasyren, de snidade skuggorna och tekniken "hotarude" som låter ljus passera igenom hålen är ett signum för Hiroshi Tarutas konstnärskap.

Hiroshi Taruta berättar:

Tillsammans med sådant jag tycker är vackert och med inspiration från naturen, strävar jag efter att skapa verk som uttrycker ljus och harmoni.

Jag arbetar med hotarude och carvingtekniker. Hotarude är en traditionell teknik där transparenta mönster skapas genom att skära igenom ytan och fylla hålrummet med transparent glasyr före bränning.

Jag imponerades av ljusstrålarna som trängde igenom ytan och började rista linjer istället för de runda mönster, som är vanligt förekommande i denna teknik. Carvingtekniken kan göra att föremålet blir snedvridet och sprickor bildas, vilket kan ge intryck av stelhet och spänning. Därför arbetar jag med böjda former och linjer för att ge ett mjukt uttryck.


Hiroshi Taruta föddes 1987 i Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. 2007 tog han sin examen i Advanced course in Ceramic, vid Seto Pottery Senior High School. 2015 gjorde Hiroshi Taruta en tiomånaders studieresa till 12 länder i Europa där han studerade och praktiserade keramikkonst i bland annat Tyskland och Sverige.

 

Utställningen pågår till och med den 31 maj 2023.

Välkommen!