Kaolins utställningar 2021


Anne Junsjö

MITTPUNKT, HJÄRTA 
30.10 - 21.11  2021

Anne Junsjös verkstad och det som skapas i den är hennes mittpunkt och ett självklart centrum. Med stor generositet låter hon oss nu kliva in i denna värld.I utställningen Mittpunkt, hjärta möter vi många av de föremål som gjort Anne Junsjös keramik uppskattad och älskad. Här finns såväl de mjukt och tunt drejade bruksföremålen som de känsligt modellerade och karaktärsfulla djurskulpturerna. Allt genomsyras av samma värme och uppmärksamhet. Anne Junsjö driver sedan många år Krukmakeriet på Bondegatan på Södermalm och är dessutom en långvarig och engagerad medlem i Kaolin. Hon har under sin karriär deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och Japan. På Kaolin är vi mycket glada och stolta att hon nu vill visa sig i helfigur i vårt galleri.


Emil Österholm

MYCKET EGNA GREJER  9.10 - 27.10 2021

Tydliga och starka former med ytor påverkade av aska och eld kännetecknar Emil Österholms keramik. I utställningen Mycket egna grejer har han samlat såväl vaser som mer skulpturala verk och tillåtit sig att släppa loss den lust till materialet och bränningsprocessen, som är utgångspunkten för hans konstnärliga arbete. Inspirationen hittar han i såväl klassisk asiatisk keramik som i en äldre industris maskiner, rördragningar och installationer. I utställningen får vi återigen möta hans underfundigt humoristiska robotar, som ofta även bär på en politisk udd. 

Emil Österholm är utbildad vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk, i Göteborg och tog sin masterexamen där 2015. Han är verksam i trakten av Härnösand, där han driver verkstad med egen vedugn. Han är redan en etablerad konstnär med ett flertal utställningar och stipendier bakom sig. Nu nybliven ordförande för keramikgruppen Kaolin är vi övriga medlemmar särskilt glada att få välkomna hans karaktärsfulla verk till vårt galleri.

Masayoshi Oya

DEN VANLIGA KONSTEN 18.9 - 6.10  2021

Vardagsföremål i keramik fångar Masayoshi Oyas intresse och i sin nya utställning utforskar han justdet vanliga och ”normala” genom former från det svenska hushållet. Varför räknas vissa föremål somkonst i Japan, när de i Sverige betraktas som ordinära bruksobjekt? Masayoshi Oya har sitt urspung i Japan och hans skapande är påverkat av den så kallade Mingei-filosofin, som växte fram under tidigt 1900-tal och också haft stort inflytande på den europeiskastudiokeramiken med företrädare som exempelvis Bernard Leach. Mingei brukar översättas medbegreppet folkkonst och filosofin uppmärksammar skönheten och det konstnärliga värdet hos tillsynes enkla föremål skapade av anonyma hantverkare. Här finns en frihet och ett bejakande av denkonstnär som bor inom varje människa.Masayoshi Oya är utbildad vid Capellagården och HDK, högskolan för design och konsthantverk, iGöteborg. Han har blivit flitigt uppmärksammad för sin stilrena och raffinerade keramik, som utförsmed både hantverksskicklighet och en viss, lågmäld humor. Under många år var han medlem i Kaolinoch vi är nu mycket glada och stolta att kunna välkomna honom tillbaka i vårt galleri med dennatankeväckande utställning.
Berenice Hernandez

ALLA DE OTROLIGT MÅNGA TILLSTÅND 28.8 - 15.9  2021

Flyktighet och skörhet, men också styrka och struktur, möter betraktaren av Berenice Hernandezverk. Med till synes söndervittrande byggelement i keramik skapar hon rumsligheter, platser ochrelationer. Skulpturerna blir såväl bilder av samhällsstrukturer som arkitektoniska experiment, därexistensens villkor problematiseras. Leran, keramiken och deras egenskaper är utgångspunkten för Berenice Hernandez konstnärligaarbete. I utställningen på Kaolin kombinerar hon dem också med ståltråd, trä, gips och papper. Imötet mellan materialen blir deras respektive karaktärer förstärkta och keramiken synliggörs på nyavillkor.  

Berenice Hernandez påbörjade sin konstnärliga utbildning i Mexico och efter tre år påkonsthögskolan i Oslo arbetar hon nu med att slutföra sin utbildning på masterprogrammet Keramikoch glas på Konstfack här i Stockholm. Utställningen på Kaolin är hennes första separatutställning iSverige och vi är mycket stolta att kunna presentera detta särpräglade och dynamiska konstnärskapför vår publik.
Nona Otarashvili och Sophia Tabatadze

FACE YOUR FEARS 8.5 - 30.5  2021

Ett ömsesidigt stimulerande möte mellan två konstnärliga temperament och förhållningssätt uttrycks genom askar, vaser och fat. I utställningen visas keramiska objekt vars yta täcks av grafiska ornament. De livfulla och spontana linjerna kombineras med den stabila och tydliga formen hos föremålen.

Face your fears (Möt dina rädslor) är titeln på en utställning där existentiella frågor bearbetas genom färg och form. Mörk och grov stengods möter det skira porslinet och Nona Otarashvilis gedigna hantverkskunnande och formkänsla möter Sophia Tabatadzes snabba men analytiska teckningar. Kanske är det just i dialogen mellan ytterligheter vi finner våra svar?

Nona Otarashvili och Sophia Tabatadze har samarbetat i en rad konstnärliga projekt sedan 2009. De har sitt ursprung i Georgien och är nu verksamma i Berlin och Freiburg i Tyskland, där de båda även bedriver framgångsrika individuella verksamheter. Nona är utbildad på konstakademin i Tbilisi, Georgien, och Sophia på Rietveld-akademin i Nederländerna. Detta är deras första utställning i Sverige. I dessa tider, när internationella kontakter är begränsade, är vi på Kaolin alldeles särskilt glada att ha möjligheten att låta vår publik ta del av dessa dynamiska konstnärskap. 

 

 


Frida Mälarborn Hoshino

SAME SAME BUT DIFFERENT 10.4 - 5.5  2021

De vindlande marmoreringarna på Frida Mälarborn Hoshinos fat känner vi sedan tidigare. Vilse i de labyrintiska ornamenten av infärgad lera har konstnären nu funnit en ny väg vidare. Mönstren har börjat röra sig utanför fatens väl avgränsade konturer och objekt har skapats där form och färg ges fritt utrymme. Teknik och material är desamma men resultaten blirändå olika.

I utställningen visar Frida Mälarborn Hoshino ett parallellt arbete med både de ursprungligafaten och de nya mer måleriska och skulpturala objekten. Faten är såväl den konstnärliga som den hantverksmässiga processens utgångspunkt, men de har också i sin tur kommit att utvecklas och förändras genom arbetet med de fria formerna. Nu bildar fat och objekt tillsammans en växande och intrikat rumslighet, där betraktaren själv kan förirra sig.

Frida Mälarborn Hoshino är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen och Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, där hon tog sin masterexamen 2006. Hennes verk har köpts in av bland annat Statens konstråd och Röhsska museet och hon har en lång rad utställningar i såväl Sverige som utomlands bakom sig. Hennes första separatutställning på Kaolin ägde rum 2015 och vi är mycket glada att nu kunna välkomna henne åter.Calle Forsberg

RUNT 13.3 - 7.4 2021

Den runda formen uppstår i mötet mellan händerna, leran och den snurrande drejskivan. I utställningen på Kaolin visar Calle Forsberg ett antal variationer på temat, bruksföremål som under de senaste månaderna drejats, bränts och glaserats i hans verkstad i Kummelnäs strax utanför Stockholm.

Med sin utgångspunkt i krukmakartraditionen har Calle Forsberg genom idogt arbete och en passion för lerans möjligheter förädlat det keramiska bruksgodset och anpassat det till samtidens smak och vanor. De skålar, tallrikar, fat, kannor och burkar som lämnar hans verkstad bär en omisskännlig prägel av harmonisk självklarhet. Skönhet och funktionalitet förenas.

Calle Forsberg är huvudsakligen självlärd. Han har arbetat med keramik sedan 1990-talet och har under sin karriär gjort stora insatser både för det handgjorda keramiska bruksgodset och de personer som arbetar med att framställa det. På Kaolin är vi mycket glada och hedrade över att han väljer att visa sina senaste alster hos oss.


                                 

                                 


Tove Tengå, Malwina Kleparska, Emelie Thornadtsson

AVTRYCK SOM UTTRYCK
20.1 - 10.3 2021

I utställningen möter vi keramiska föremål på gränsen mellan bruksgods och skulptur. Formerna är mjukt organiska och deras ytor täckta av tusentals små fingeravtryck. Vasen som skulptural form är det gemensamma temat, men konstnärerna förenas också genom sitt arbetssätt och sin materialbehandling. Lerornas olika egenskaper framhävs genom ett systematiskt skulpterande, där de egna händerna utgör de främsta redskapen. Varje objekt får sin särprägel av de spår som processen lämnar och konstnärernas individualitet.

Malwina Kleparska, Emelie Thornadtsson och Tove Tengå träffades första gången på Leksands folkhögskolas keramiklinje och möts nu igen några år in i karriären i denna gemensamma utställning. De uppmärksammas ofta i bland annat sociala medier och inredningstidskrifter för sina materialnära processer och produkter, som utgör ett nytt bidrag till design- och konsthantverksscenen i såväl Sverige som internationellt.

Malwina är utbildad vid HDK, där hon tog sin kandidatexamen 2016, och är sedan dess verksam i Göteborg. Emelie och Tove är utbildade vid Konstfack, där de tog sina kandidatexamina 2015 och 2016, och är verksamma i Eskilstuna respektive Stockholm. Vi på Kaolin är mycket glada och stolta att nu få presentera deras arbeten tillsammans.


             
Tove Tengå

Malwina Kleparska
                    
Emelie Thornadtsson
                    

                    

                    


Birgitta Jannesson

I SKUGGAN AV EN BOK
30.1 - 17.2 2021

Böckerna tycks gamla, nötta och flitigt genomlästa. Trots detta har de skapats hastigt och spontant – i lera. Varje objekt har sin egen karaktär och individualitet precis som en vältummad älsklingsbok, men de uttrycker också något oroande och mystiskt. Deras halvblanka, brunpatinerade och pergamentliknande pärmar och blad för tanken till medeltidens klosterbibliotek och väl vaktade skatter.

För konstnären och keramikern Birgitta Jannesson har böckerna alltid varit en väg in i andra världar. Nu har hon givit sig själv gott om tid att utforska deras universum och resultatet har blivit en fascinerande samling skulpturala objekt, där det till synes välbekanta transformerats genom ugnens hetta. Utställningen innehåller porträtt av Boken men också av konstnärens inre och skapandeprocessens olika skeden.

Birgitta Jannesson arbetar både som brukskeramiker och skulptör. Hon är sedan 1990-talet verksam i Göteborg och har ett flertal utställningar och uppdrag bakom sig. På Kaolin är vi mycket glada att få hälsa välkomna till hennes första separatutställning hos oss.


                    
                    
                    
                    
                    
                    

Medlemsutställning 

SKÅLEN
9.1 - 27.1 2021

Anne Junsjö, Ann-Sofie Gelfius, Emil Österholm, Fredrik Persson, Lisa Hellrup, Lisbeth Forsberg, Linda Ljunggren, Malin Grumstedt, Marika Beutler, Nina Pärnerteg, Suzzie Holler, Sophia Wallgren, Åsa Falkenbert

Kaolin inleder utställningssäsongen med en generös utställning kring det klassiska bruksföremålet skålen, kanske det äldsta och ursprungligaste av alla keramiska objekt. Med sitt ursprung i människans kupade händer har det levt kvar genom historien och tolkas nu i en samtida kontext av tretton keramiker med olika förhållningssätt till lera och form.

I utställningen finns skålar till både bruk och prydnad. Skålar som håller om, lyfter fram och bjuder in. Skålar där tomrummet är själva innehållet, eller skålar som passar till frukt, dessert eller frukostgröt. Skålen är så självklar att den är lätt att förbise. Nu är det dags att ge skålen den uppmärksamhet den förtjänar!