Kaolins utställningar 2020


Kennet Williamsson

BLAND LÖVTRÄDEN ÄR DET SOM JAG BOR
24.10 - 15.11 2020

Kennet Williamsson hyllar i sin nya utställning på Kaolin den lövträdsfyllda bäckravin strax utanför Askersund, där han sedan början av 2000-talet har sitt hem och sin verkstad. Inspirerad av konstnärer som Henri Matisse och Ellsworth Kelly har han i det keramiska materialet skapat bilder av den både lummiga och lätta grönska som finns runtom honom. Askglasyrernas naturnära och dämpade färgtoner i väggplattor och kärl kontrasterar mot mättat rött i ett gallerirum med utrymme för kontemplation och tidlös närhet.

”Dom här lövträden som omger mig har på något säreget sätt blivit mina bundsförvanter och tröstare. Hur ofta ser jag inte upp i hängbjörkarnas trädkronor som vajar i den västliga vinden.”

Kennet Williamsson har en både lång, innehållsrik och mångfacetterad verksamhet som konstnär och krukmakare bakom sig. Han har för sina insatser belönats med statlig inkomstgaranti och även Prins Eugens medalj för konstnärlig gärning. Under de senaste decennierna har Kennet Williamsson varit en återkommande utställare hos Kaolin och vi är mycket glada att nu få välkomna honom tillbaka.


                    
                    
                    
                    
                    

Jane Holmberg

ÖVERGÅNGAR
3.10 - 21.10 2020

Med fokus på material och ett minimalistiskt uttryck följer Jane Holmberg i den danska keramiska
traditionens fotspår. Hon arbetar med unika föremål där materialet spelar en viktig roll för mötet mellan
det kaotiska och kontrollerade som ofta uppstår i hennes verk. Efter att ha arbetat med porslin i
många år började Jane Holmberg att utforska de möjligheter som lergodslerans olika färger erbjuder.
Hon har skapat sin egen färgpalett av en vit, en röd och en svart lera som hon kombinerar på olika
sätt för att skapa nyanser och mönster. När de olika lerorna möts och blandas på drejskivan uppstår
färgskiftningar och marmorerade mönster i ett ständigt föränderligt uttryck. De kaotiska
marmoreringarna innesluts i en stram form. Alla Jane Holmbergs verk är råa och oglaserade, man kan
frestas att kalla hennes arbete dogmatiskt; tre typer av lera, en drejskiva och hennes händer.

Burken är central i mitt arbete. Den är ett grundläggande element inom traditionellt keramiskt hantverk
och jag är intresserad av att arbeta med igenkännbara teman på nya sätt. Jag kombinerar mitt
intresse för klassiskt hantverk med inspiration från naturen: solen och skuggorna på himlen, avhuggna
trädstammar med årsringar som berättar om trädets ålder och ett levt liv… ett rått och vackert snitt
som hjälper till att skapa en ram för mina verk.
/ Jane Holmberg 

Jane Holmberg har gått Keramik och glas-linjen på Designskolan i Kolding och tog sin examen 2001.
2015 fick Jane Holmberg en bronsmedalj av Kunsthåndværkerprisen af 1879 för projektet ”Clay and
Color”. Samma år ställde hon även ut vid Biennalen i Köpenhamn. Vi är stolta och glada att få
presentera Janes konstnärskap för en svensk publik och hälsar henne varmt välkommen till Kaolin.


                    
                    
                    
                    
                    
                    

Kerstin Sarvimäki 

BYGGNADER OCH BONINGAR
22.9 - 30.9

Hus, boningar.
Det är vad den här utställningen handlar om och ändå inte.

Det grundläggande mänskliga i hus och byggnader intresserar och påverkar Kerstin Sarvimäki mycket och gör att hon återkommer till dessa former. För henne handlar det inte alltid om husen i sig utan om former hon finner tilltalande, om hus som symboler och ibland som fragment från sina drömmar. I sina keramiska byggnader välkomnar hon betraktaren att väva in sina egna associationer och låter på så vis sina hus tala för sig själva.

 ”Jag är inte i den positionen att jag kommer att bygga ett eget hus, så mina keramikhus är för mig ett alldeles underbart sätt att kanalisera den lusten på. Sen kan det hända att husen också uttrycker något annat. Betraktaren får själv avgöra”  /Kerstin Sarvimäki

Med en utbildning på HDK och som en av grundarna av Sintra i Göteborg har Kerstin en lång bakgrund som keramiker. Hon arbetar både med bruksgods och med kavlade och byggda former, då ofta i oglaserat svart stengods med infärgade engober. Hennes verk finns representerade på bland annat Röhsska museet och Alingsås museum.

Kerstin är bosatt i Göteborg och har sin verkstad i ateljéområdet Konstepedemin.


                    
                    
                    
                    
                    
                    

Lisa Hellrup

INTRYCK
22.8 – 9.9 2020

Lisa Hellrups konstnärskap håller alltid fokus på leran som ett material med outtömliga möjligheter och stora begränsningar. Skapandet ses som en utforskning av lerans väsen och verken visar ofta på arbetsprocessen. 

“Skapandeprocessen börjar för mig redan i stunden då jag tar in det som omger mig: människor, händelser, ord och föremål. Det är leran som är filtret för och översättaren av alla intryck. I ett samspel bearbetar leran och jag intrycksmassan: sorterar, namnger, preciserar eller går in på djupet och utforskar tills jag får fatt på hur känslan ska formas.”

I sitt skapande antar Lisa Hellrup grästuveperspektiv och avspeglar den lilla uppmärksamma och känslofyllda människans ståndpunkt samt upplevelse av världen. Stundens lätthet, sorg eller rädsla, sköra minnen, strävan att förstå sin plats i det stora sammanhanget, allt det som förgår och som bygger upp oss människor. Konstnären samspelar med lerans levande egenskaper och experimenterar med att fånga processer och rörelser.

“Känslan förmedlas genom tummen och pekfingrets repetitiva arbete. En stor del av tillfredsställelsen ligger i fingerspetsarnas känslighet. Att få känna leran ändra struktur beroende av hur hårt eller lätt tryck jag ger.” 

Hellrups utställningar blir ofta som egna världar – rum där tiden stannat för en stund med all sin känslomässiga laddning. Den präglas av en viss ofärdighet, likt en obesvarad fråga eller en oklar tanke. Ännu ett tecken på var Hellrup vill placera sig – på vägen, inte i målet; i frågan, inte i svaret.

Lisa Hellrup är en ny medlem i Kaolin, hon bor och verkar i Leksand. Lisa har tidigare ställt ut i bland annat USA, England och Libanon och detta är hennes första separatutställning på Kaolin.


                    
                    
                    
                    
                    
                    

Kökskonst

SOMMAR PÅ KAOLIN - MEDLEMSUTSTÄLLNING
16.3 – 3.4 2020

Kaolins medlemmar ställe rut på temat Kökskonst, curerat av Kennet Williamsson.

                    
                   
                    

Fredrik Persson

LIVETS KÄRL
14.3 - 28.4 2020 I PROJEKTRUMMET

I Fredrik Perssons arbeten är livets kärl en metafor för individen. Han bänder i och vrider på de normer och synsätt som omger oss. I Fredriks värld berättar kärlen hur vi formar oss med kunskaper och erfarenheter. I hans utställning utforskar Fredrik hur vi förhåller oss till de vardagliga formerna och objekten och deras relation till kropp och existens.

"Kroppen, det fysiska, bärare av det mentala, tanken, som i sin tur formar vår kropp. Vi är vackra varelser när vi styr mot goda mål, vi kan verka som blästrande sand i vinden, mjukt rundade, hårda och spröda. Den fysiska kroppen står stadigt och skyddar det mentala, det flyktiga."

"Hur tjock kan en kopps membran/vägg bli för att det ska betraktas och användas som en kopp? Vid vilken godstjocklek blir det ett objekt föreställande en kopp?"
/Fredrik Persson

Fredrik har varit medlem i Kaolin sedan 2005. Han har sin utbildning från Konstfack och är verksam både som keramiker och grafiker. I sin ateljé i Örnsberg arbetar Fredrik företrädesvis i oglaserat stengods. De objekt han skapar befinner sig oftast i gränslandet mellan skulptur och bruksgods.


                    
livets kärl unikat skulptur stengods                     
                    
                    
                   
                    

Lisbeth Forsberg

SVART VATTEN
14.3 - 28.4 2020

Lisbeth är medlem i Kaolin sedan slutet av nittiotalet. Hon har under många år arbetat med rakubränning i både bruksföremål och i skulpturala objekt och många känner väl till hennes formsäkra burkar med lock i färgstarka rakuglasyrer. I utställningen "Svart vatten" har Lisbeth arbetat skulpturalt med tankarna och tonerna från de Halländska skogarnas alla vattendrag. De små osynliga har tagit form ovan vattenytan.

Jag bor på en plats där allt är uppbyggt kring vattnet. Här finns ett sammanlänkat system av dammar, kanaler och timmerrännor. De används inte längre men resterna finns kvar och gör att vattnet forsar fram på vissa ställen och flyter stilla på andra. Det gör också att vart man än går så hör man ljudet av vatten. Det porlar, sipprar och forsar från olika håll.

Det är i denna miljö den här utställningen blivit till i tankarna. Det finns platser jag alltid återvänder till, en slags kraftstationer för inspirationen. Otaliga gånger har jag vandrat längs med kanalen. Granskogen, dimslöjorna och den svarta vattenytan väcker min fantasi. Det kryllar av liv under ytan. De former jag byggt upp och sedan rakubränt är inspirerade av de små varelser jag sett i mikroskopet men också av mina egna fantasier om livet under ytan.

/Lisbeth Forsberg


                   
                   
                   
                   
     
                   

Clara Fjällström

22.2 - 11.3 2020 I PROJEKTRUMMET

Clara Fjällström arbetar skulpturalt med lera och experimenterar med olika byggsätt, både metodiskt noggrant och vilt intuitivt i en blandning av abstrakta och föreställande former. Hon ser sitt arbete som ett collage av olika tider, natur och kultur, och använder sig av både artefakter och naturliga objekt som får stå modell eller gjutas av, för att sedan finna sin plats i en skulptur. Clara tilltalas av att skapa objekt som befinner sig mittemellan det uppenbart människogjorda och det organiska, mellan det slumpmässiga och det styrda.

Clara tog sin kandidatexamen från HDK i Göteborg 2017 och arbetar nu i en kollektivverkstad på Södermalm.


                   
     
                   
                   
     
                   

Åberg & Floche 

CIRKLAR & OVALER
22.2 - 11.3 2020

I Anne Fløche och Barbro Åbergs utställning på Kaolin möts de båda konstnärerna kring det gemensamma intresset för de enkla, geometriska formerna så som cirkeln och ovalen. I bilden, tecknen och i tredimensionella skulpturer utforskar de grundformen och dessa urformers natur. ”Cirkeln – alltings enhet” ”Ovalen – rörelse” 

 Barbro Åberg är född i Umeå och bosatt i Danmark sedan 1986. Hennes keramiska arbeten för ofta tankarna till koraller och växtligheter där håligheterna blir lika påtagliga som den bärande leran. Hennes verk både andas och svävar som en del i biologin eller i en arkitektonisk konstruktion.

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design samt Letterstedska Föreningen har stöttat denna utställning. 

Anne Fløche är verksam i Danmark sedan 1978. Annes arbeten lockar tankarna till fragment i naturen, ristningar och växtlighet. Hon arbetar ofta med råa keramiska ytor och jordiga färger där finstämda detaljer får ge accent till verken.

Barbro Åberg har tidigare ställt ut hos Kaolin 2016 och Anne Fløche hade utställning hos oss 2006.


                   Anne Floche
     
                   
                   
Barbro Åberg
     
                   

Nina Pärnerteg

SHADES OF CLAY
1.2 - 19.2 2020

Nina Pärnerteg arbetar vanligtvis i lergods där det lätta bruksgodset blivit hennes signum. I utställningen ”Shades of clay” visar hon sitt senaste arbete och experimenterande i tekniken Nerikomi där färger och mönster ges plats och där leran otämjt får finna sin egen väg.

För att koppla av vänder jag mig ofta till textil. Jag köper tyger på resor och på loppisar, fascineras av mönster, färgkombinationer och strukturer. Nerikomi, heter tekniken där lera färgas in och läggs ihop på intrikata sätt för att bilda mönster. På så vis kan hela ark av figurer och mönster skapas. Jag provade och blev road. Mönster och färger dök upp. I mitt arbete väljer jag att få bli överraskad, låta leran själv vara med i leken. Jag skär lertravarna på olika sätt, placerar ut på bordet, kavlar och låter mönstren dra iväg, likt akvarellfärgen som flyter ut på pappret. Blommönstret får dansa iväg över bordet och
leva sitt egna liv.    /Nina Pärnerteg

Nina Pärnerteg är en av Kaolins medlemmar och vi är glada och stolta att få presentera den vidare utvecklingen i Ninas arbete! Nina har sin utbildning bland annat från Capellagården på Öland. Hon är bosatt i Stockholm med ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik där hon tillverkar sin keramik.  


                    
                    
                    

Contrasting Craft

MEDLEMSUTSTÄLLNING PÅ TEMA SVART / VITT
1.2 - 19.2 2020 I PROJEKTRUMMET

I temautställningen Contrasting Craft visar Kaolins medlemmar stort och smått –  i svart och vitt, både bruksvaror och skulpturala verk. Tove Tengå curerar.

Svart/vitt är ett tema som aldrig går ur tiden! Det monokroma framhäver linjerna och formerna och även brukskonst blir skulptural.   /Tove Tengå

I samband med Design Week hälsar Kaolin välkommen med dubbla utställningar.
I projektrummet medlemsutställningen Contrasting Craft och i galleriet Nina Pärnertegs utställning Shades of Clay.

                    
                    
                    
                    
                    
                    

Anna Rutz

RUMSLIGHETER OCH KONSTRUKTIONER
11.1 - 29.1 2020

I utställningen ”Rumsligheter och konstruktioner” undersöker Anna Rutz formerna och konstruktionerna i arkitekturen och översätter det till stilistiska objekt i lera.

 Vad är det som gör att man fastnar och får känslor för vissa former – både större arkitektoniska former och de former som skapas i leran? Jag fascineras av att bygga och forma olika konstruktioner i lera. Med utgångspunkt i planritningar på bostäder som jag har bott i, eller byggnader jag har arbetat i, har jag undersökt olika rumsligheter och konstruktioner inför denna utställning. Utifrån ritningarna har jag experimenterat med olika keramiska former, brutit upp, förenklat, förminskat och provat nya formationer. / Anna Rutz

 Inspirationen till Anna Rutz arbete kommer ofta från arkitektur och i hennes senaste utställning ”Formationer” i Nacka konsthall studerade hon Nacka från ovan. Hon både gjuter och formar leran som är i stengods och porslin.

Anna Rutz bor och är verksam i Stockholm, Nacka. Hon har en MFA från Konstfack keramik och glas och är medlem i Konsthantverkarna. Hon har haft ett flertal separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar. Hon finns representerad på Röhsska museet samt i Nacka kommun.