Kaolins utställningar 2022

Alexandra Nilsdotter

JAG DRÖMMER OM TORN
8.1 – 26.1

På den skånska slätten reser sig skorstenar, silos och vattentorn som monumentala vertikaler mot det platta landskapet. Alexandra Nilasdotter har länge fascinerats av denna industriella arkitektur med sina råa ytor i betong. Att låta dem ta keramisk form med hjälp av drejskivan har varit en krävande utmaning, men nu står de här i skenbar självklarhet. 

Kärlet som funktion och form är ett av Alexandra Nilasdotters huvudteman och hennes arbeten kännetecknas av enkla geometriska former, rena ytor och en materialmässig förfining där glaserat stengods kontrasteras mot oglaserat. I utställningen på Kaolin ingår också element av formblåst glas. 

Alexandra Nilasdotter är keramiker och produktformgivare med studio i den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Hon är utbildad vid The Royal Danish Academy of Fine Arts, där hon tog sin examen 2017, och har deltagit i ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands. Vi på Kaolin är mycket stolta och glada att nu få presentera hennes konstnärskap i helfigur.

Martin Andersson

OSÖKT 
29.1 – 16.2

Leran är ett till synes enkelt och jordnära material men inom sig bär den potential till en oväntad ochnaturlig skönhet. Dess möjligheter att i kontakt med eld och aska förvandlas till keramik har under enlängre tid fascinerat Martin Andersson. Hans strävan att osökt komma i kontakt med lerans egen uttrycksvilja är utställningens utgångspunkt.
I utställningen möter besökaren en rad större keramiska föremål i både nyskapande och mertraditionell form, som alla berättar sin personliga historia. De historiska förebilderna finns i asiatisk keramik, men i stället för att begränsas av denna tradition låter Martin Andersson objekten utvecklas till självständiga individer med en sällsam förmåga att beröra.
Martin Andersson är utbildad vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk, i Göteborg och togsin kandidatexamen där 2015. En praktikperiod i Sydkorea gav honom viktiga influenser. Han är nuverksam i Malmö och är sedan 2019 en uppskattad medlem i Kaolin. Detta är hans förstaseparatutställning i Stockholm.
 
Eva Zethraeus

GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS 
19.2 – 9.3

Eva Zethraeus gestaltar genom en minutiöst detaljerad arbetsmetod naturens växtkraft ochkomplexitet. Hennes tidskrävande arbetsmetod är i sig en spegling av de komplicerade mekanismer,som styr det organiska livets utveckling, vilket resulterar i såväl invecklade som självklara former. De är stillastående men samtidigt i ständig rörelse.

I utställningen Garden of Earthly Delights möter betraktaren en serie skulpturer som alla utvecklatsur och genom varandra både tekniskt och konstnärligt. Titeln anspelar på Hieronymus Boschvälkända triptyk med samma namn, där det fåfängliga i våra mänskliga aktiviteter illustreras. Enunderton av skörhet och förgänglighet kan också läsas in i Zethraeus skulpturer, även om denobändiga livslusten dominerar.Eva Zethraeus har en MFA från HDK/Valand 1998 och har sedan dess ställt ut både nationellt ochinternationellt. 

Hennes verk finns på bland annat Nationalmuseum och Röhsska Museet och honrepresenteras sedan 2013 av Hostler Burrows Gallery i New York. Vi är mycket glada och stolta att nukunna visa denna rikhaltiga utställning av en fascinerande skulptör och keramiker.
Lena Fredholm

KERAMIK
12.3 – 30.3
Jag gillar att dreja enkel brukskeramik, och det är vad jag kommer att visa på denna utställning på Kaolin 12-30 mars. Jag screentrycker med keramisk färg som jag överför till den läderhårda ytan på tekannor, tillbringare, muggar, fat, ovala former och burkar med lock mm, där ränderna efter fingrar och verktyg också får vara dekoration. Att brukas i vardag och fest. Idéerna kommer när jag ger mig in i processen. Då ser jag mönster överallt. Ett underbart flow. 

Här står jag nu, efter 45 år. Fortfarande med stor passion för leran.
Linda Ljunggren

KÄRLEK
2.4 – 27.4

Linda Ljunggren förenar i utställningen Kärlek två av sina passioner, keramiken och skogen. Eken, ”skogens elefant”, blir en symbol för kontinuitet och hur viktig den biologiska mångfalden är för naturens och människans fortlevnad. Men många andra associationskedjor väcks också till liv. Hur brukar vi skogen och vad händer när eken förvandlas till keramiskt bruksgods? Och vilken koppling har eken till ”Eken”, en levande plats och mentalitet under konstnärens uppväxt?

Den grova barken och de täta årsringarna sätter sina avtryck på krukor, piedestaler, vaser och väggreliefer. Föremålen är en hyllning till naturens kraft, men pekar också på faran med människors ingrepp i biologiska processer. Ekstubben, det kapade trädet, bär vittne om hur vi människor utnyttjar skogen för våra egna syften.

Linda Ljunggren är en av Kaolins medlemmar och många av våra besökare är redan väl bekanta med hennes mångsidiga och drivet framställda bruksföremål. I utställningen visar hon i stället upp ett mer tematiskt och konceptuellt arbetssätt. Vi på Kaolin är mycket glada att nu kunna ge vår publik möjlighet att ta del av hennes konstnärskaps fulla bredd.
Ulla Hansen

SKÅLAR OCH FLASKOR I FLOCK
30.4 – 22.5

Med konstnärlig briljans och en sällsynt hantverkskännedom skapar den danska keramikern Ulla Hansen sina föremål. Hon bearbetar och slammar själv en sandig lera från södra Jylland, för att åstadkomma de säregna kvaliteter som utmärker hennes arbeten. Godset är drejat och glaserat med olika askglasyrer, där råmaterialet kan komma från bok, ek eller halm, allt utifrån vilka färgskiftningar hon önskar.

Till utställningen på Kaolin har Ulla Hansen arbetat med en serie skålar och flaskor, som förhåller sig till varandra som individerna i en flock; de är unika men samtidigt förenade i en nära gemenskap. Inspirationen till objekten kommer från urgammal keramisk tradition från Kina, Danmark och den islamiska världen, men talar i sitt naturnära uttryck också till samtidens människor.

Ulla Hansen har en långvarig och rik yrkeserfarenhet och finns representerad i flera samlingar och på muséer världen över. Hennes internationella genombrott kom redan 1976, då hon vann guldmedalj vid keramikbiennalen i Faenza. Detta är tredje gången vi har förmånen att visa hennes verk på Kaolin och vi välkomnar varmt möjligheten att presentera hennes konstnärskap för såväl gammal som ny publik.
Kaolins medlemmar

DE FYRA ELEMENTEN, CURATOR TINA HELLBERG 
28.5 – 20.8 2022

Sommaren 2022 år fångade stylisten Tina Hellberg upp keramikens koppling till naturens och universums allra mest grundläggande beståndsdelar. De fyra elementen, jord, luft, eld och vatten, har varit förutsättningen för krukmakares hantverk sedan urminnes tider och är det än idag för samtida keramiker.

I en stram, arkitektonisk inramning hittar du såväl bruksgods som mer skulpturala verk av Kaolins 24 medlemmar. Tillsammans erbjuder vi både bredd och fördjupning och visar på lerans fantastiska möjligheter till förvandling och variation. Det skira porslinet, det rustika stengodset och det hemtrevliga lergodset är alla skapade av naturens jord, luft, eld och vatten.