Kaolins utställningar 2022

Alexandra Nilsdotter

JAG DRÖMMER OM TORN
8.1 – 26.1

På den skånska slätten reser sig skorstenar, silos och vattentorn som monumentala vertikaler mot det platta landskapet. Alexandra Nilasdotter har länge fascinerats av denna industriella arkitektur med sina råa ytor i betong. Att låta dem ta keramisk form med hjälp av drejskivan har varit en krävande utmaning, men nu står de här i skenbar självklarhet. 

Kärlet som funktion och form är ett av Alexandra Nilasdotters huvudteman och hennes arbeten kännetecknas av enkla geometriska former, rena ytor och en materialmässig förfining där glaserat stengods kontrasteras mot oglaserat. I utställningen på Kaolin ingår också element av formblåst glas. 

Alexandra Nilasdotter är keramiker och produktformgivare med studio i den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Hon är utbildad vid The Royal Danish Academy of Fine Arts, där hon tog sin examen 2017, och har deltagit i ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands. Vi på Kaolin är mycket stolta och glada att nu få presentera hennes konstnärskap i helfigur.

Martin Andersson

OSÖKT 
29.1 – 16.2

Leran är ett till synes enkelt och jordnära material men inom sig bär den potential till en oväntad ochnaturlig skönhet. Dess möjligheter att i kontakt med eld och aska förvandlas till keramik har under enlängre tid fascinerat Martin Andersson. Hans strävan att osökt komma i kontakt med lerans egen uttrycksvilja är utställningens utgångspunkt.
I utställningen möter besökaren en rad större keramiska föremål i både nyskapande och mertraditionell form, som alla berättar sin personliga historia. De historiska förebilderna finns i asiatisk keramik, men i stället för att begränsas av denna tradition låter Martin Andersson objekten utvecklas till självständiga individer med en sällsam förmåga att beröra.
Martin Andersson är utbildad vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk, i Göteborg och togsin kandidatexamen där 2015. En praktikperiod i Sydkorea gav honom viktiga influenser. Han är nuverksam i Malmö och är sedan 2019 en uppskattad medlem i Kaolin. Detta är hans förstaseparatutställning i Stockholm.
 
Eva Zethraeus

GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS 
19.2 – 9.3

Eva Zethraeus gestaltar genom en minutiöst detaljerad arbetsmetod naturens växtkraft ochkomplexitet. Hennes tidskrävande arbetsmetod är i sig en spegling av de komplicerade mekanismer,som styr det organiska livets utveckling, vilket resulterar i såväl invecklade som självklara former. De är stillastående men samtidigt i ständig rörelse.

I utställningen Garden of Earthly Delights möter betraktaren en serie skulpturer som alla utvecklatsur och genom varandra både tekniskt och konstnärligt. Titeln anspelar på Hieronymus Boschvälkända triptyk med samma namn, där det fåfängliga i våra mänskliga aktiviteter illustreras. Enunderton av skörhet och förgänglighet kan också läsas in i Zethraeus skulpturer, även om denobändiga livslusten dominerar.Eva Zethraeus har en MFA från HDK/Valand 1998 och har sedan dess ställt ut både nationellt ochinternationellt. 

Hennes verk finns på bland annat Nationalmuseum och Röhsska Museet och honrepresenteras sedan 2013 av Hostler Burrows Gallery i New York. Vi är mycket glada och stolta att nukunna visa denna rikhaltiga utställning av en fascinerande skulptör och keramiker.

Lena Fredholm

KERAMIK
12.3 – 30.3
Jag gillar att dreja enkel brukskeramik, och det är vad jag kommer att visa på denna utställning på Kaolin 12-30 mars. Jag screentrycker med keramisk färg som jag överför till den läderhårda ytan på tekannor, tillbringare, muggar, fat, ovala former och burkar med lock mm, där ränderna efter fingrar och verktyg också får vara dekoration. Att brukas i vardag och fest. Idéerna kommer när jag ger mig in i processen. Då ser jag mönster överallt. Ett underbart flow. 

Här står jag nu, efter 45 år. Fortfarande med stor passion för leran.

Linda Ljunggren

KÄRLEK
2.4 – 27.4

Linda Ljunggren förenar i utställningen Kärlek två av sina passioner, keramiken och skogen. Eken, ”skogens elefant”, blir en symbol för kontinuitet och hur viktig den biologiska mångfalden är för naturens och människans fortlevnad. Men många andra associationskedjor väcks också till liv. Hur brukar vi skogen och vad händer när eken förvandlas till keramiskt bruksgods? Och vilken koppling har eken till ”Eken”, en levande plats och mentalitet under konstnärens uppväxt?

Den grova barken och de täta årsringarna sätter sina avtryck på krukor, piedestaler, vaser och väggreliefer. Föremålen är en hyllning till naturens kraft, men pekar också på faran med människors ingrepp i biologiska processer. Ekstubben, det kapade trädet, bär vittne om hur vi människor utnyttjar skogen för våra egna syften.

Linda Ljunggren är en av Kaolins medlemmar och många av våra besökare är redan väl bekanta med hennes mångsidiga och drivet framställda bruksföremål. I utställningen visar hon i stället upp ett mer tematiskt och konceptuellt arbetssätt. Vi på Kaolin är mycket glada att nu kunna ge vår publik möjlighet att ta del av hennes konstnärskaps fulla bredd.

Ulla Hansen

SKÅLAR OCH FLASKOR I FLOCK
30.4 – 22.5

Med konstnärlig briljans och en sällsynt hantverkskännedom skapar den danska keramikern Ulla Hansen sina föremål. Hon bearbetar och slammar själv en sandig lera från södra Jylland, för att åstadkomma de säregna kvaliteter som utmärker hennes arbeten. Godset är drejat och glaserat med olika askglasyrer, där råmaterialet kan komma från bok, ek eller halm, allt utifrån vilka färgskiftningar hon önskar.

Till utställningen på Kaolin har Ulla Hansen arbetat med en serie skålar och flaskor, som förhåller sig till varandra som individerna i en flock; de är unika men samtidigt förenade i en nära gemenskap. Inspirationen till objekten kommer från urgammal keramisk tradition från Kina, Danmark och den islamiska världen, men talar i sitt naturnära uttryck också till samtidens människor.

Ulla Hansen har en långvarig och rik yrkeserfarenhet och finns representerad i flera samlingar och på muséer världen över. Hennes internationella genombrott kom redan 1976, då hon vann guldmedalj vid keramikbiennalen i Faenza. Detta är tredje gången vi har förmånen att visa hennes verk på Kaolin och vi välkomnar varmt möjligheten att presentera hennes konstnärskap för såväl gammal som ny publik.

Kaolins medlemmar

DE FYRA ELEMENTEN, CURATOR TINA HELLBERG 
28.5 – 20.8 2022

Sommaren 2022 år fångade stylisten Tina Hellberg upp keramikens koppling till naturens och universums allra mest grundläggande beståndsdelar. De fyra elementen, jord, luft, eld och vatten, har varit förutsättningen för krukmakares hantverk sedan urminnes tider och är det än idag för samtida keramiker.

I en stram, arkitektonisk inramning hittar du såväl bruksgods som mer skulpturala verk av Kaolins 24 medlemmar. Tillsammans erbjuder vi både bredd och fördjupning och visar på lerans fantastiska möjligheter till förvandling och variation. Det skira porslinet, det rustika stengodset och det hemtrevliga lergodset är alla skapade av naturens jord, luft, eld och vatten.

Matilda Haritz Svensson

ORSAK OCH VERKAN 
27 aug - 14 sept 2022

Hur blev det så här? Vilka är sambanden? 
Beslut grundade på inget, påståenden i olika riktningar. 
Halvfärdiga meningar. 
Ett försök: Något konkret - ett förlopp 
Tydlighet som ideal och osäkerhet som metod. 

Så beskriver Matilda Haritz Svenson sin utställning Orsak och verkan där hon visar skulpturer i stengodslera, byggda för hand och brända i vedugn. 

Matilda Haritz Svenson arbetar med abstrakta former i keramik. Hon behandlar formerna som ett material, en uppsjö av stavelser det går att skapa ord och mening ur. I den process de genomgår av att arrangeras eller på andra sätt hanteras växer de till mer än döda föremål, kanske snarast en slags ensemblemedlemmar. Ett genomgående tema i hennes arbete är levande verk: med hjälp av motorer, eller som ett möte mellan kropp, form och rörelse. 

Matilda Haritz Svenson har sina rötter i Dalarna, född 1982 i Gustafs och är nu boende med sin familj i Siljansnäs. Hon har en masterexamen i Design och Konsthantverk från HDK i Göteborg och har haft flertalet separatutställningar men också varit delaktig i olika grupputställningar som t.ex på Gustavsbergs Konsthall, Uppsala Konstmuseum och Form/ Designcenter i Malmö. Matilda Haritz Svenson har även gjort offentliga gestaltningar till Nya Karolinska sjukhuset och Slottsbergsskolan i Göteborg, medverkat i en nycirkus med keramikskulpturer och fått flertalet utmärkelser.Ryozo Miki

FÅGEL, FISK OCH JAG
17 sept - 5 okt 2022

På initiativ av Love Jönsson, museichef och skribent Petter Eklund, visar Kaolin keramiker Ryozo Miki i en sällsynt utställning. 

Keramikern Ryozo Miki föddes och växte upp i Japan där han fick en traditionell skolning som lärling till en mästare i Kyoto i början av 1960-talet. Sedan sökte han sig till Sverige, lockad av det han uppfattade som ett öppnare och mer experimentellt klimat inom konsten och konsthantverket. Efter några år etablerade han egen verkstad, först i Danmark och senare i Sverige. Tidigt i sin karriär uppmärksammades han genom stora utställningar på Kunstindustrimuseet i Köpenhamn (idag Designmuseum Danmark) och Röhsska museet i Göteborg. 

Opåverkad av trender har Ryozo Miki under decennier skapat en självständig keramik som spänner från de enkla bruksföremålen till monumentala urnor, fat, skulpturer och reliefer. Typiskt för hans arbete är de spänstiga, dynamiska formerna och de ristade, skurna eller målade dekorerna. Det är en på många sätt generös keramik, som samtidigt låter ana ett slags stränghet eller behärskning – Ryozo Miki sätter spontaniteten högt men har också förmågan att stoppa handens arbete innan form eller dekor riskerar att bli överarbetad. 

Den svenska konsthantverks- och designvärldens intresse för Japan har länge varit starkt, men paradoxalt nog har de fåtal utövare med japansk bakgrund som sökt sig till Sverige ibland kommit att hamna i skymundan i sitt nya hemland. Ryozo Mikis verksamhet i Sverige och Danmark sedan 1960-talet har resulterat i ett spännande keramiskt livsverk, originellt och personligt, genomsyrat av en speciell blandning av hård arbetsdisciplin och estetisk lekfullhet. Vi är många som hoppas att utställningen på Kaolin – hans första någonsin i huvudstaden – ska göra Ryozo Mikis arbete känt och uppskattat hos en stor publik. 

Love Jönsson 
Museichef 
Rian designmuseum, Falkenberg
Ann-Sofie Gelfius

Kärlek till enkelheten 
8 okt - 26 okt 2022

Det är nu sex år sedan Ann-Sofie Gelfius senaste separatutställning på Kaolin och nu kan vi åter visa hennes sparsmakade och formsäkra keramik.  De tunna drejade bruksföremålen som ofta glaserats i en svart matt glasyr har länge varit ett kännetecken för Ann-Sofie. 

Till denna utställning har den svarta glasyren fått ge vika igen och de drejade enkla skålformerna lyfts åter fram. (Skålen kan utstråla sinnlighet, den kan användas, ge harmoni i rummet……….)

Här finns många olika nyanser av ljus turkosgrön till mörkare toner, matt och även blankt denna gång för att få fram en fin helhet.  Ann-Sofie säger att hon nog aldrig tidigare arbetat så intensivt och mycket med glasyrerna som till denna utställning.

Fascination för den elliptiska formen som länge funnits med i Ann-Sofies skapande finns också med på denna utställning. Den ovala skålformen drejas först och bearbetas sedan för hand.  Det är en process som tar betydligt längre tid att slutföra än den vanliga drejade bruksformen men den har en viktig plats, ett komplement för Ann-Sofies i hennes sätt att arbete. 

Ann-Sofie är en av Kolins grundare och har sedan 1978 bidragit till kooperativets utveckling med sitt stora engagemang och sin kunskap. Många utställningar har det blivit genom åren, både i Sverige och utomlands.
Kay Aplin

Shetland Flora
29.10 – 20.11 2022

Shetland Flora är ett nytt verk av arkitekturkeramikern Kay Aplin. Den bygger på det arbete som skapats för hennes utställning In A Shetland Landscape på Shetland Museum& Archives 2016, ett keramik- och ljudsamarbete med Joseph Young. Under ett konstnärsresidens på Shetlandsöarna sommaren 2015 utforskade Kay och Joseph öarna och dokumenterade platser och ljud i Shetlandslandskapet. Inspirerad av den dystra skönheten hämtade Kay sin inspiration från den rika mikrofloran som blommar på öarna vid den tiden på året. Varje dag, när hon var ute och gick, plockade hon det som växte utmed vägen och letade efter små växter som innehöll intressanta former och mönster som kunde översättas till lera. 

Kay använde ett digitalt mikroskop för att fånga de första bilderna och förstorade dem till större skala för att komma in i växtens struktur och se vad det mänskliga ögat inte kan se. Från dessa observationer skapade hon prototyper i lera som sedan multiplas genom att formgjuta porslin, färgat med en rad engober och glasyrer utvecklade för att återspegla växternas färgpalett. Under två år fortsatte sedan Kay att skapa en ny serie vedeldade rundlar av sina shetlandsfloror, skapade i ett konstnärsresidens vid Wood Firing Symposia i Kohila, Estland och Guldagergaard, Danmark. Kay presenteras här på Kaolin för första gången och är glad över att kunna visa sitt nya arbete denna gång arrangerat i rundlar och individuellt monterade på lerplattorna de eldades på i vedugnarna.

Shetland Flora is a new body of work by architectural ceramist Kay Aplin. It builds on work created for her exhibition In A Shetland Landscape at Shetland Museum & Archives in 2016, a ceramic and sound collaboration with Joseph Young. During a residency in Shetland in summer 2015, Kay and Joseph explored the islands, documenting the sights and sounds of the Shetland landscape. Inspired by its bleak beauty, Kay drew her inspiration from the plentiful micro-flora blooming on the islands at that time of year. Every day, walking the landscape, she collected specimens she found growing underfoot, looking out for tiny plants containing interesting forms and patterns that could be translated into clay. 

Kay used a digital microscope to capture the initial images, magnifying them to larger-than-life scale, to enter inside the structure of the plant and to see what the human eye cannot see. From these observations, she created prototypes in clay, and then created multiples by slip-casting porcelain coloured with a range of slips and glazes developed to reflect the colour palette of the plants. Kay subsequently spent two years creating a new series of wood fired roundels of her Shetland flora designs, created in residence at Wood Firing Symposia in Kohila, Estonia and Guldagergaard, Denmark. Presented here for the first time, Kay is delighted to show her new work arranged in roundels and individually mounted on the clay slabs they were fired on in the wood kilns.