Inger Andersson - Arbetets rum

4.5 - 29.5


Jag vill gärna visa det, just här på Kaolin och är glad att det kan hända.

I utställningen Arbetets rum trängs modeller och referensbitar från ett arbete som till stor del handlar om offentlig gestaltning. Byggda lerflak intill vattenskuren formplywood, sten och glas bredvid en modell täckt med minimala maskor i sträckmetall. Sågade skär nära ett oglaserat lerbygge. I utställningen har verk och modeller från olika arbeten och tider ställts samman för att få syn på en slags hållning. Uttryck vandrar mellan bitar, släpps och plockas upp i en annan skala av ett nytt material i en form av cirkelrörelse.

Inger Andersson är utbildad på Leksand fhsk och på Konstfack keramik o glas. – Ofta relaterar jag till vad jag lärde mig av att hålla på med bruksobjektets form i lera. Men jag blev inte besatt av ett material, utan av hur jag kan få varje material att nå sin maximala uttryckskraft beroende på vilken uppgiften är. Så här har det blivit över tid i mitt rum. Jag vill gärna visa det just här på Kaolin och är glad att det kan hända. Olika arbeten får breda ut sig som en brygga mellan då och nu. Deras påståenden krockas och hör ihop, om vartannat. Med virke bland annat från ett rivet innertak gestaltar det senaste arbetet, med bågar och hängen, kanske det lustfyllda med alltihop.

Just nu arbetar Inger Andersson med ett stort uppdrag i stål och återvunna stenblock till en stadsdelspark vid nya Årstafältet. En entré för Humanisthuset, Umeå universitet, och fasaden på Försörjningsbyggnaden vid SÖS är andra exempel på uppdrag hon utfört. IA har under senare år också gått kurser kring skrivande och håller på med en publikation om sitt arbete. På utställningen finns essän ”Om rastens omfång” i tidskriften Hjärnstorm # 154-155 som kom ut i mars 2024.       

  

Introduktion av utställaren kl 12 på vernissagedagen samt ett fördjupat samtal med Inger Andersson torsdagen 16.5 kl.18.

                           

 Välkommen!