KARIN BENGTSON

De människor som någon gång i en avlägsen forntid upptäckte att lera bli hårt av att ligga i glöden och sen förstod att forma lera till keramiska kärl har länge fascinerat Karin. I verkstaden i Vimmerby kavlar, bygger och drejar hon nu bruksföremål i lergodslera, vilka utmärks av en stark taktil kvalitet. Upprepade men ändå varierade mönster med inspiration från vardagens föremål täcker ytorna. I hennes omsorgsfullt formade föremål finns en omisskännlig närhet till material och arbetsprocess.

Karin Bengtson
Venholm
598 40 Vimmerby
Tel. 073-021 79 08

www.karinbengtson.se 
Instagram


UTBILDNING

1977-79 Leksands Folkhögskola
Drejaryrkesskolan, Helsingborg

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

2013 Projektrummet, Kaolin, Stockholm
2010, 2003, 1998, 1993, 1992 Kaolin, Stockholm
2011 Noshörningen, Kalmar
2000 Forsbergs Gallerier, Härja
2000 Noshörningen, Kalmar
1999 Skånekraft, Lund

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR (i urval)

2015 Galleri Utås Gård, Husum
2015 Seasonal feeling, Isetan, Tokyo, Japan
2014 Kaz Galleri, Västerås
2014 Attention: Craft, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
2014 Scandinavian Summer IDÉE SHOP Nihonbashi, Tokyo, Japan
2013 35-årsjubileum, Kaolin, Stockholm
2013 Vi jobbar med det… Keramiskt Center, Höganäs
2012 Fat på vägg, Kaolin
2012 Till bords, Hanaholmen, Helsingfors
2011 Mejeriet, Västerviks Konstförening
2010 Galleri AnnaH, Göteborg
2009 Oskarshamns kulturhus
2007 Jul, jul, blomstrande jul, Drottningholms Slott
2007 Gustavsbergs Konsthall, Expo
2006, 2004, 2002, 1998, 1994, 1992, 1988, 1984 Sydosten, Kalmar
2001 Ny nordisk keramik, Galleri Nörby, Köpenhamn
2001 Rak Form & Ren Lust, Krapperup

REPRESENTERAD

Statens Konstråd
Kalmar Läns Landsting

PRISER OCH STIPENDIER

2012 10-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2010 Konsthantverkets Vänners Stipendium
2010, 2005, 1997 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2004, 1995, 1990, 1992, 1990, 1986 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2002 Sydostenstipendiet
1984 Kalmar läns landstings kulturstipendium
1993 Vimmerby Kommuns kulturpris

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Kaolin, Stockholm
Egen verkstad

MEDLEMSKAP

Kaolin
Konsthantverkscentrum
KIF