UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2021

9 jan - 27 jan           SKÅLEN Medlemsutställning
30 jan - 17 feb        BIRGITTA JANNESSON
20 feb - 10 mars     TOVE TENGÅ, MALWINA KLEPARSKA OCH EMELIE THORNADTSSON
13 mars - 7 april     CALLE FORSBERG
10 april - 5 maj       FRIDA HOSHINO MÄLARBORN
8 maj - 30 maj        NONA OTRASHVILI OCH SOPHIA TABATADZE 
5 juni - 22 aug        SOMMAR PÅ KAOLIN Medlemsutställning
28 aug - 15 sept     BERENICE HERNANDEZ
18 sept - 6 okt        MASAYOSHI OYA
9 okt - 21 okt         EMIL ÖSTERHOLM
30 okt - 21 nov       ANNE JUNSJÖ
27 nov - 31 dec      JUL PÅ KAOLIN Medlemsutställning