Kay Aplin

Shetland Flora
29.10 – 20.11 2022

Shetland Flora är ett nytt verk av arkitekturkeramikern Kay Aplin. Den bygger på det arbete som skapats för hennes utställning In A Shetland Landscape på Shetland Museum& Archives 2016, ett keramik- och ljudsamarbete med Joseph Young. Under ett konstnärsresidens på Shetlandsöarna sommaren 2015 utforskade Kay och Joseph öarna och dokumenterade platser och ljud i Shetlandslandskapet. Inspirerad av den dystra skönheten hämtade Kay sin inspiration från den rika mikrofloran som blommar på öarna vid den tiden på året. Varje dag, när hon var ute och gick, plockade hon det som växte utmed vägen och letade efter små växter som innehöll intressanta former och mönster som kunde översättas till lera. 

Kay använde ett digitalt mikroskop för att fånga de första bilderna och förstorade dem till större skala för att komma in i växtens struktur och se vad det mänskliga ögat inte kan se. Från dessa observationer skapade hon prototyper i lera som sedan multiplas genom att formgjuta porslin, färgat med en rad engober och glasyrer utvecklade för att återspegla växternas färgpalett. Under två år fortsatte sedan Kay att skapa en ny serie vedeldade rundlar av sina shetlandsfloror, skapade i ett konstnärsresidens vid Wood Firing Symposia i Kohila, Estland och Guldagergaard, Danmark. Kay presenteras här på Kaolin för första gången och är glad över att kunna visa sitt nya arbete denna gång arrangerat i rundlar och individuellt monterade på lerplattorna de eldades på i vedugnarna.


Shetland Flora is a new body of work by architectural ceramist Kay Aplin. It builds on work created for her exhibition In A Shetland Landscape at Shetland Museum & Archives in 2016, a ceramic and sound collaboration with Joseph Young. During a residency in Shetland in summer 2015, Kay and Joseph explored the islands, documenting the sights and sounds of the Shetland landscape. Inspired by its bleak beauty, Kay drew her inspiration from the plentiful micro-flora blooming on the islands at that time of year. Every day, walking the landscape, she collected specimens she found growing underfoot, looking out for tiny plants containing interesting forms and patterns that could be translated into clay. 

Kay used a digital microscope to capture the initial images, magnifying them to larger-than-life scale, to enter inside the structure of the plant and to see what the human eye cannot see. From these observations, she created prototypes in clay, and then created multiples by slip-casting porcelain coloured with a range of slips and glazes developed to reflect the colour palette of the plants. Kay subsequently spent two years creating a new series of wood fired roundels of her Shetland flora designs, created in residence at Wood Firing Symposia in Kohila, Estonia and Guldagergaard, Denmark. Presented here for the first time, Kay is delighted to show her new work arranged in roundels and individually mounted on the clay slabs they were fired on in the wood kilns.