Stockholm Craft Week
6–9 OKTOBER

Stockholm Craft Week inleds i år under fredagen med en ”flytande fest”. En slags experimentell utställning om flytande mat, en multisensorisk matupplevelse som belyser hantverkets betydelse i vardagen.

Gruppen OBS! Berenice Hernandez, Olga Olivares och Estefania Orozco är konstnärer, ett tvärvetenskapligt kollektiv intresserade av hur hantverk kan forma och kanske bromsa det industrialiserade samhället vi lever i idag, som tyvärr bidrar till att förstöra vår planet.

På lördagen har vi vernissage med  Ann- Sofie Gelfius´ utställning, ”Kärlek till enkelheten”. Ann Sofie är en av Kaolins grundare och har sedan starten 1978 bidragit till kooperativets utveckling med sitt stora engagemang och sin kunskap. 
På söndagen har Ann-Sofie Gelfius ett konstnärssamtal med Päivi Ernkvist, keramiker och projektledare på Stockholm Konst om Ann- Sofies Kärlek till enkelheten.

”Skålen, kärlformen och strävan efter det enkla, självklara ligger som grund för allt mitt arbete och drejningen tillhör fortfarande höjdpunkterna i arbetet som mest består av unika bruksföremål.”

VÄLKOMNA!


Ann-Sofie Gelfius

Gruppen OBS! Berenice Hernandez, Olga Olivares och Estefania Orozco.