TOVA SCHAEFFER

Tova vill att hennes keramik ska förmedla liv och grönska. Hon vill att betraktaren ska komma nära och verkligen studera dekoren, se alla olika former och figurer som gömmer sig bakom varandra - ju mer man tittar desto mer upptäcker man. Tovas inspiration kommer från naturen och dess växtlighet. När hon ska börja på ett nytt verk går hon igenom sina gamla skissböcker, i dem upptäcker hon ofta en form eller ett mönster som hon vill utveckla vidare.

Tova arbetar främst i stengodslera. Dekoren på keramiken målar hon för hand med hjälp av pensel och underglasyr. När hon jobbar med bruksföremål gjuter hon gärna eller kavlar fram föremålen. Hon arbetar mycket med relief och "sprigs" (lerdetalj formad i tryckform) som hon applicerar på objekten när de är läderhårda.

Tova Schaeffer

Cedergrensvägen 57

126 36 Hägersten


Instagram: @tovkeramik
[email protected]


Utbildning

2020-2023 Konstfack, Kandidatprogramet Keramik och glas (BFA)

2019-2020 Nyckelviksskolan, Keramisk form

2017-2018 Konstskolan Basis, Konstnärligt grundår 


Separatutställningar

2024 Grön himmel, POM Gallery Mariefred 


Grupputställningar

2023 Sven-Harrys Konstmuseum, Blixtvisit, Stockholm 

2023 Stockholm Creative Edition, New Contemporary, Stockholm 

2023 Vårutställning, Konstfacks examensutställning, Stockholm 


Stipendier

2024 Önskas designstipendium - Tingen på tidens bord 

2023 Konstfacks stiftelser stipendium

2022 J.L. Eklunds hantverksstiftelse stipendium

2021 Axel N Anderssons stipendium


Representerad

POM Gallery Mariefred